رفتن به محتوای اصلی

شما اینجا هستید

جلسه احصاء و نیاز سنجی درخصوص استقرار پایگاههای خدمات اجتماعی


7 خرداد, 1399 - 14:15 -- روابط عمومی فرم...
با ریاست معاون فرماندار شهرستان آبیک برگزار شد:

جلسه احصاء و نیاز سنجی درخصوص استقرار پایگاههای خدمات اجتماعی

غلامرضا اخلاقی معاون فرماندار در این جلسه ضمن اشاره به آسیبهای اجتماعی و آثار مخرب آن اظهار کرد: گامهای کوچک در راستای پیشگیری از آسیبها از معضلات بزرگ در آینده جلوگیری خواهد کرد.

روابط عمومی فرمانداری شهرستان آبیک
غلامرضا اخلاقی معاون فرماندار در این جلسه ضمن اشاره به آسیبهای اجتماعی و آثار مخرب آن اظهار کرد: گامهای کوچک در راستای پیشگیری از آسیبها از معضلات بزرگ در آینده جلوگیری خواهد کرد. قطعاً استقرار پایگاههای اجتماعی موجب شناسایی و کاهش آسیبهای اجتماعی خواهد شد. مناطق حاشیه نشین شهر آبیک و روستاهای بزرگ بخش های تابعه نیازمند استقرار پایگاههای خدمات اجتماعی است. شایان ذکر است هدف از تاسیس پایگاههای اجتماعی، توانمند سازی ساکنین مراکز غیر رسمی، کنترل و کاهش آسیبهای اجتماعی است و در جلسه مذکور به پیشنهاد حاضرین 10 منطقه به جهت استقرار پایگاههای خدمات اجتماعی در شهر آبیک و بخش های تابعه معرفی شدند.