رفتن به محتوای اصلی

شما اینجا هستید

دهیاران نماینده عالی دولت هستند و با نظر دولت انتخاب خواهند شد


3 شهريور, 1396 - 14:51 -- عابدی
حبیبی مدیر کل دفتر امو روستایی و شوراهای استانداری قزوین :

دهیاران نماینده عالی دولت هستند و با نظر دولت انتخاب خواهند شد

حبیبی مدیر کل دفتر امو روستایی و شوراهای استانداری قزوین گفت : دهیاران نماینده عالی دولت هستند و با نظر دولت انتخاب خواهند شد .

به گزارش اداره کل روابط عمومی استانداری ،

 کریم حبیبی انبوهی  که در آخرین دوره آموزشی شوراهای اسلامی روستایی در بخش الموت شرقی و پیش از مراسم تحلیف شوراهای این بخش سخن می گفت با بیان مطالب فوق افزود :

دهیاران بمثابه شهردار و فرماندار دولت در روستا هستند و در کنار اجرای طرح هادی و ارائه خدمات عمومی ،به دلیل وظایف حاکمیتی  نقش فرماندار در روستا را نیز ایفا می کنند.

وی ادامه داد : غالب وظایف ۴٨ گانه مندرج  در ماده ١٠ اساسنامه دهیاریها وظایف حاکمیتی است و لذا دهیاران نماینده حاکمیت و نماینده عالی دولت در روستا بشمار می روند و همچنین باستناد آیین نامه اجرایی ماده ١٨۵ قانون برنامه پنجم توسعه ، دهیاران مدیر ارشد روستا و نیز قانون مدیریت بحران ، دهیاران مدیر بحران روستا محسوب می شوند بنابر این انتخاب نماینده عالی دولت در روستا بدون نظر دولت معنا نخواهد داشت.

وی همچنین گفت:

بیش از ٩۵ درصد اعتبارات دهیاریها از محل مالیات بر ارزش افزوده توسط دولت تامین و تخصیص می یابد بنابراین دولت باید بر حسن هزینه کرداین اعتبارات نظارت کافی داشته باشد و مدیر هزینه اعتباراتی که توسط دولت تخصیص می یابد باید مورد وثوق دولت و منتخب دولت باشد .

ایشان اختیارات  شوراهای اسلامی روستا در عزل و نصب دهیاران را ناظر بر قانون تأسیس دهیاریهای خودکفا دانست و افزود :چنانچه شوراهای اسلامی توان اداره روستا بدون منابع دولتی را دارند می توانند مستقلا به انتصاب دهیاران اقدام نمایند در حالی که اگر وابستگی دهیاران به منابع دولتی قطع شود ٣٣۵٣۵ دهیاری کشور تعطیل خواهند شد.بنابر این شوراهای اسلامی روستا موظفند ضمن تعامل با بخشداران و فرمانداران ، فردی واجد شرایط که شایستگی علمی و اجرایی اداره روستا و راهبری روستا در مسیر تعالی و ترقی را داشته باشد و در عین حال برازنده عنوان نمایندگی عالی دولت باشد را به عنوان دهیار به دفتر امور روستایی برای مصاحبه علمی معرفی کنند.

وی افزود : با توجه به توان و تجربه غالب دهیاران موجود و نیز هزینه های کلان دولت برای تربیت و آموزش دهیاران فعلی ، دفتر امور روستایی استانداری از ابقا دهیاران فعلی حمایت خواهد کرد. مگر اینکه فقدان شرایط و یا معذوریتهای دیگری منافی ادامه فعالیت دهیاران فعلی باشد .