رفتن به محتوای اصلی

شما اینجا هستید

برگزاری آزمون مصاحبه تخصصی از پذیرفته شدگان رشته های شغلی جمعدار و امین اموال،انباردار و نقشه بردار


26 تير, 1395 - 08:42 -- عابدی
مدیر کل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری خبر داد :

برگزاری آزمون مصاحبه تخصصی از پذیرفته شدگان رشته های شغلی جمعدار و امین اموال،انباردار و نقشه بردار

مدیر کل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری خبر داد : برگزاری آزمون مصاحبه تخصصی از پذیرفته شدگان رشته های شغلی جمعدار و امین اموال،انباردار و نقشه بردار تاریخ 95/04/28 از ساعت 8 صبح در محل دفتر امور شهری و شوراها به شرح جدول ذیل برگزار می گردد.

به گزارش اداره کل روابط عمومی استانداری ،

"ایرج زاهدپور"مدیر کل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری خبر داد:  برگزاری آزمون مصاحبه  تخصصی از پذیرفته شدگان رشته های  شغلی جمعدار و امین اموال،انباردار و نقشه بردارتاریخ   95/04/28 از ساعت   8 صبح  در محل   دفتر امور شهری و شوراها  به شرح  جدول ذیل    برگزار می گردد.
وی افزود : مراجعه کنندگان ضمن مطالعه کامل فرم شماره 2  آن را تکمیل و به دفتر امور شهری و شوراها تحویل نمایند.
زاهد پور تاکید کرد: در صورت عدم مراجعه در تاریخ مذکور به منزله انصراف تلقی شده و مسئولیت عدم حضور بعهده داوطلب می باشد.