رفتن به محتوای اصلی

شما اینجا هستید

برگزاری آزمون مصاحبه تخصصی از پذیرفته شدگان رشته های شغلی مهندسی برق و تاسیسات و تحلیل گر سیستم و اپراتور


10 تير, 1395 - 11:05 -- عابدی
مدیر کل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری :

برگزاری آزمون مصاحبه تخصصی از پذیرفته شدگان رشته های شغلی مهندسی برق و تاسیسات و تحلیل گر سیستم و اپراتور

مدیر کل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری خبر داد : برگزاری آزمون مصاحبه تخصصی از پذیرفته شدگان رشته های شغلی مهندسی برق و تاسیسات وتحلیل گر سیستم و اپراتور در تاریخ 95/04/14 از ساعت 9 صبح در محل دفتر امور شهری و شوراها به شرح جدول پیوست برگزار می گردد.

به گزارش اداره کل روابط عمومی استانداری ،

"ایرج زاهدپور"مدیر کل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری خبر داد برگزاری آزمون مصاحبه  تخصصی از پذیرفته شدگان رشته های شغلی مهندسی برق و تاسیسات وتحلیل گر سیستم و اپراتور در تاریخ  95/04/14 از ساعت 9 صبح  در محل  دفتر امور شهری و شوراها  به شرح  جدول پیوست برگزار می گردد.  
وی افزود : مراجعه کنندگان ضمن مطالعه کامل فرم شماره 2  آن را تکمیل و به دفتر امور شهری و شوراها تحویل نمایند.
زاهد پور تاکید کرد: در صورت عدم مراجعه در تاریخ مذکور به منزله انصراف تلقی شده و مسئولیت عدم حضور بعهده داوطلب می باشد.