رفتن به محتوای اصلی

شما اینجا هستید

گزارشات ویژه و تخصصی

تنوع قومی در استان قزوین، پروین مهرعلیان
24 آذر, 1397 - 13:52 -- عابدی

پروین مهرعلیان

کارشناس امور سیاسی

مقدمه :

یکی از مقوله های مهم و اساسی درحوزه های اقتصادی ،اجتماعی،سیاسی و فرهنگی هر جامعه ای مقوله قومیت است.وجود اقوام و طوایف درهر جامعه ای ضمن اینکه دارای مزایا و فوایدی است دارای مضرات ومعایبی نیز هست که بایستی به طور دقیق مورد توجه قرار گیرند.امروزه بعد از گذشت 40 سال از انقلاب اسلامی اقوام و طوایف دربرنامه های چهارم، پنجم و بویژه برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی مورد توجه قرار گرفته اند.که این نشان از اهمیت اقوام در برنامه ریزی جهت اداره جامعه می باشد. کشور ایران با توجه به قدمت تاریخی طولانی، اقوام و طوایف متعددی را در خود جای داده است که به طور نسبی درسرتاسر کشور پراکنده شده اند. دریک نگاه اجمالی می توان به نحوه پراکندگی اقوام و طوایف ایرانی اشاره نمود.البته ذکر این نکته لازم و ضروری است که اقوام و طوایف ایرانی درسرتاسر کشور پراکنده اند.

استان قزوین نیز بدلیل قرار گرفتن درمجاورت پایتخت و همچنین استانهای دارای اقوام و طوایف، ازتنوع قومی و طایفه ای بالایی برخودار است.دریک نگاه اجمالی می توان به وجود اقوام و طوایف فارس، تات، ترک ،کرد، لر، و طایفه مراقی و رومانو دراستان قزوین اشاره نمود . بررسی اقوام و طوایف موجود درکشور از جهات مختلف دارای اهمیت است. یکی از علل اهمیت بررسی اقوام دراستانهای مرزی به جهت همخوانی زبانی،تاریخی و فرهنگی اقوام و طوایف آنها با کشورهای همسایه است، که از حیث امنیتی از اهمیت بالایی برخوردار است. یکی دیگر از علل مهم دربررسی اقوام و طوایف موجود درکشور شناسایی فرهنگ و آداب و رسوم آنهاست که بایستی بعنوان یک سرمایه فرهنگی و میراث فرهنگی  –تاریخی از آنها پاسداری و محافظت نمود. دلیل بررسی اقوام و طوایف دراستانهایی نظیر قزوین که نه از یکپارچگی قومی و طایفه ای برخوردارند و نه درمجاورت و همسایگی کشورهای خارجی قراردارند،چه میتواند باشد؟ استان قزوین به لحاظ موقعیت خاص اقتصادی،اجتماعی و سیاسی درچهار راه تزانزیتی استانهای کشور قرار گرفته است، ضمن اینکه بررسیهای تاریخی نشان می دهد که درگذشته بیشتر اقوام و طوایف که مورد ظلم و تعدی حاکمان قرار گرفته اند به استان قزوین تبعید شده اند که میتوان به تبعید اقوام و طوایف کرد،ترک،مراغی ولراشاره نمود.استان قروین ازحیث جغرافیایی درمجاورت و همسایگی استانهای زنجان و همدان که اغلب ترک هستند از یکسو و استان گیلان بعنوان سکونتگاه اقوام گیلک، تهران بعنوان پایتخت از سوی دیگر قرار دارد.دریک نگاه اجمالی نیز اینطور به نظر می رسد که علاوه بر اقوام و طوایف مهاجر برخی از اقوام و طوایف اولیه استان نیز ریشه ایلیاتی داشته اند که به این استان آمده اند.ضمن اینکه استان قزوین دارای پیشینه تاریخی و فرهنگی است که تنوع قومی درآن یکی از پیامدهای این قدمت است. با بررسی اقوام و طوایف استان قزوین می توان به چند بحث مهم و اساسی پی برد که مهمترین مساله شناسایی پیشینه تاریخی آنهاست که نشانگر فضای تاریخی- سیاسی حاکم بر ایران می باشد.

18 آذر, 1397 - 09:50 -- اداره کل روابط عمومی

کتاب واکاوی نزاع دو رهیافت هایدگری و پوپری در ایران معاصر

تالیف: حسین کشاورز قاسمی، کارشناس اداره کل اتباع و مهاجرین خارجی استانداری قزوین

 

7 آذر, 1397 - 14:06 -- عابدی

الهام فریدوند – کارشناس دفتر امور شهری و شوراها

چکیده

توسعه فعالیت های اقتصادی در مناطق مختلف شهری یک کشور، منجر به کمبود منابع سرمایه گذاری گردیده است لذا ضرورت مطالعه دقیق در اختصاص منابع مالی به طرح ها و پروژه های مختلف شهری را بیش از پیش نمایان ساخته است. از این جهت بررسی روش های سرمایه گذاری در طرح ها و پروژه های مختلف شهری اجرا شده در کشور های مختلف  تا حد زیادی در تامین مالی پروژه های شهری کشور مفید واقع شود.در شرایط فعلی منبع تأمین درآمد شهرداریها در راستای انجام خدمات عمومی، عوارض و بهای خدمات کافی نبوده و در آینده در صورت عدم اتخاذ تدابیر جدی برای توسعه منابع درآمدی، شهرداریها با مشکل موا جه خواهند شد. با بررسی الگوهای تجربه شده و نحوه فعالیت و تأمین اعتبار و ارائه خدمات شهرداریها به نظر میرسد که این نهاد باید شیوه های جدید و نوین جذب اعتبارات و توسعه خدمات را مورد استفاده قرار دهند. یکی از مهمترین این شیوه ها جذب و حمایت از سرمایه گذاری اعم از داخلی و خارجی در امور خدماتی و عمرانی شهرها میباشد. امروزه جای هیچگونه تردیدی نیست که استفاده از منابع سرمایه گذاری بخش خصوصی و سرمایه گذاران اعم از داخلی و خارجی یکی از اصلیترین راهکارهای توسعه و پیشرفت اقتصاد شهرهاست، چرا که نمیتوان به راهکارهای سنتی و کلاسیک تأمین منابع برای پاسخگویی به نیازهای رو به تزاید خدمات عمومی در شهرها وابسته بود.

در این مسیر، سرمایه گذاری شهر ی در جهت نیل به شکوفایی و رونق اقتصادی و اشتغالزایی در شهر ها  ابتدا به بررسی مفاهیم سرمایه و سرمایه گذاری در اقتصاد و اقتصاد شهری و سپس به شناسایی فرصتها و موانع سرمایه گذاری در شهرها برای جلب مشارکت بخش خصوصی در این خصوص پرداخته شده است.

واژگان کلیدی:  سرمایه گذاری ، اقتصاد شهری، شهرداریها

علی اصغر سعادتی
7 آذر, 1397 - 14:01 -- عابدی

"خشکسالی به عنوان بی سروصدا ترین بلایای طبیعی در مقابل سیلاب به عنوان یکی از پر صدا ترین بلایای قرار گرفته است . این درحالی است که خطر و خسارت های ناشی از خشکسالی به مراتب بیشتر از سایر بلایای طبیعی مانند : سیل ، طوفان ، آتش فشان و حتی زلزله است . ولی به دلیلی که مشاهده‌ی تاثیر تخربی خشکسالی نیاز به زمان به نسبت طولانی دارد ، مطالعه و تحقیق و نحوه ی برخورد با آن کمتر مورد توجه قرار گرفته است . "

حسین کشاورز قاسمی
10 مهر, 1397 - 11:22 -- عابدی

حسین کشاورز قاسمی

کارشناس سیاسی و امنیتی اداره کل اتباع و مهاجرین خارجی استانداری قزوین

تبیین پیامدهای مهاجرت اتباع کشور افغانستان برجامعه ایران،مطالعۀ موردی شهر قزوین

چکیده

 مهاجرت در جهان امروز گسترش یافته و تبعات مثبت و منفی فراوانی دارد. کشور ایران نیز از این تبعات متاثر بوده است.هدف این پژوهش تبیین پیامدهای مهاجرت اتباع افغانستان از طریق سنجش نگرش شهروندان شهرقزوین نسبت به مهاجران افغان با استفاده از تکنیک تحلیل عاملی و طیف بوگاردوس است. جامعه آماری، شهروندان چهار منطقه شهر قزوین می باشند که بر اساس سرشماری سال1395 برابر با 402هزار نفر بوده است. حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران 384 نفر محاسبه گردید. نوآوری پژوهش مبنای نظری آن می باشد که ازرویکرد سایبرنتیک بهره گیری وروش تحقیق نیز پیمایشی است. اطلاعات لازم از طریق پرسشنامه ای که روایی آن بر اساس نظرخواهی از کارشناسان و پایایی آن با استفاده از آلفای کرونباخ (70 %) به تائید رسید جمع آوری و با استفاده از نرم افزار spss نسخه 23 و تکنیک تحلیل عاملی تحلیل شد.در این پژوهش 30 شاخص با روش تحلیل عاملی خلاصه شده و به 7 عامل تقلیل یافته و به صورت ترکیبی در عوامل معنی دار ارائه گردیده اند. با بهره گیری از تکنیک مزبور سهم هر کدام از عوامل تاثیر گذار در تعیین نگرش شهروندان شهر قزوین نسبت به اتباع افغان مشخص گردید.یافته های پژوهش نشان داد که این 7 عامل در مجموع 60/21 درصدِ نگرش شهروندان را نسبت به مهاجرین تبیین می کنند.نتایج حاصل از محاسبه طیف بوگاردوس پژوهش نشان داد که شهروندان شهر قزوین با 77/66 درصد میانگین پاسخ های منفی، نگرش مطلوبی نسبت به افغانها ندارند که حکایت از فاصله اجتماعی شدید میان افغانها و جامعه مورد پژوهش دارد.

واژگان کلیدی:

مهاجرت ، مهاجرین افغان، طیف بوگاردوس، تحلیل عاملی، نظریه سایبرنتیک

22 فروردين, 1397 - 11:13 -- عابدی

شکوفایی و مرگ کسب و کار ها

محمد رضا خرمی اجلالی

کارشناس سرمایه گذاری داخلی –دفتر جذب و حمایت از سرمایه گذاری

امروزه تبیین دانش تفکر " راهبردهای شناخت وهدایت  شکوفایی ومرگ کسب کارها: نشانه های رشد افول وسقوط" در سازمانها امری ضروری است .

11 آذر, 1396 - 13:32 -- عابدی

الهام فریدوند – کارشناس دفتر امور شهری و شوراها

چکیده

بحران مالی پیش روی شهرداریها و فقدان  نظامی مشخص و پایداردرزمینه درآمدی  و هزینه ها و تکیه بر منابع ناپایداری همچون فروش و تراکم و مانند آن ، شهرداریها را با معضلات اساسی روبرو کرد است.که جملگی اینها تاثیر ات مخربی بر عملکرد شهرداری ها و سیمای شهری بر جای گذاشته  اند. از این رو برنامه ریزی مناسب جهت بهینه کردن نظام مالی شهرداریها بمنظور بهبود عملکرد آنها اهمیتی دو چندان می یابد یکی از اصلی ترین مباحث در توسعه اقتصاد شهری  هر کشور ، یافتن منابع درآمدی پایدار است. در کشور های توسعه یافته که پیش  زمینه های ساختاری و فرهنگی لازم وجود دارد. اخذ مالیات یکی از این منابع  پایدار قلمداد می شود. به دنبال آن ها کشورهای در حال توسعه نیز تلاش دارند تا این منابع پایدار را برای خود ایجاد کنند . مالیات برارزش افزوده از جمله راهکارهایی است که در این خصوص ارائه شده است.

واژگان کلیدی:مالیات برارزش افزوده ، درآمد پایدار ، توسعه شهری

20 مهر, 1396 - 09:19 -- عابدی

مترجمان : دکتر علی محمدنیا و مهندس امین کاظمی فر

کتاب «صفر به یک»  که مرجع اصلی یکی از دروس پایه رشتۀ مدیریت فناوری در دانشگاه استنفورد است، نخستین بار در ماه سپتامبر ۲۰۱۴ به چاپ رسید، یکی از معدود کتاب هایی است که با نگاهی موشکافانه به واکاوی مهمترین کانون فناوری جهان، یعنی «سیلیکون ولی»، می پردازد. این کتاب، اندکی پس از انتشار، در صدر فهرست پُرفروش ترین های روزنامۀ «نیویورک تایمز» و سایت معتبر «آمازون»  قرار گرفت.

17 مهر, 1396 - 10:38 -- عابدی

مهدی بهشتی

کارشناس دفتر امور شهری و شوراها و حسابرس شهرداریها

کارشناس ارشد مدیریت

مقدمه

در سالیان اخیر با توجه به میزان و حجم گردش مالی در شهرداری مباحث زیادی حول محور شهرداران و شورای شهر و مسایل مالی مرتبط با آنان به گوش می رسد .

مشکلات عدیده ای تاکنون مانع تحقق مدیریت واحد شهری شده است، اما بی شک بزرگ‌ترین  آنها این بوده که دولت ها در گذشته عزم جدی برای اجرای آن نداشته اند، با وجود اینکه مدیریت واحد شهری در برنامه سوم، چهارم و پنجم توسعه در دستور کار دولت  ها بوده، اما متوقف باقی مانده است.

 از طرفی با توجه به اهمیت نقش شهرداران و شوراهای شهر در تحول حوزه شهری و ارتقاء کیفیت زندگی اسلامی – ایرانی و نیز با توجه به حساسیت ها و پیگیریهای مجدانه دولت تدبیر  و امید و تاکید رییس جمهور محترم و بخشنامه ها و اقدامات مثبت دولت و شروع مبحث مدیریت یکپارچه شهری  در برنامه ششم توسعه ، ارزیابی درست عملکرد شهرداریها و مدیریت شهری و شفاف سازی نحوه درآمد و هزینه کرد و نیز مجوز ها و قراردادها و سایر فعالیتهای آنها امری بسیار مهم بشمار می آید و  از اولین گامهای اجرای مدیریت یکپارچه شهری شفاف سازی و کنترل صحیح فعالیتها در این مسیر می باشد.

در واقع حسابرسی شهرداری، حافظ منافع همه مردم آن شهر است که موجب شفافیت پرونده مالی مدیریت شهری  و گزارش آن به ذینفعان که تمامی مردم اند می باشد . یکسال مالی ، تمامی فعالیت یک مجموعه است که به صورت مستمر انجام می‌دهد. البته در مباحث مالی و حسابرسی اگر نتیجه امر، اظهارنظر مشروط یا مطلوب حسابرس باشد که برای مجموعه قابل قبول خواهد بود، اما در صورت عدم اظهارنظر حسابرس، نبود شفافیت مالی برای مجموعه را به دنبال دارد.

صفحه‌ها