رفتن به محتوای اصلی

شما اینجا هستید

درمبارزه باقاچاق کالا بایدبرکاهش تقاضاومتعادل کردن قیمت هامتمرکزشد


نصرت اله علیرضایی،فرماندار آوج،قاچاق،کالا،سوخت
1 مرداد, 1398 - 17:12 -- روابط عمومی فرم...
فرماندارآوج:

درمبارزه باقاچاق کالا بایدبرکاهش تقاضاومتعادل کردن قیمت هامتمرکزشد

فرماندارآوج گفت: اگر تقاضاها کاهش وقیمت ها دربازار کنترل شود تاحدود بسیارزیادی درفرایندکنترل وریشه کنی قاچاق کمک خواهدکرد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری آوج


" نصرت اله علیرضایی" فرماندارآوج درجلسه کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و سوخت شهرستان طی سخنانی اظهارداشت: شهرستان آوج بدلیل قرار گرفتن درمبادی غربی استان دارای شرایط خاص وحساس در زمینه قاچاق سوخت وکالا های اساسی واستراتژیکی است.
وی افزود: درموضوع قاچاق؛ موضوعات فرهنگی ازجمله رغبت خود مردم به خرید وفروش کالاهای قاچاق وگستردگی ذهنیت خرید کالاهای خارجی دربین مردم و تبلیغات اثرگذار است.
ایشان ادامه داد: از عمده دلایل قاچاق کالا وسوخت درکشور وجود تقاضا درسطح جامعه و هم ارزانی محصول و اختلاف قیمت آن با بازارآزاد است که اگر تقاضاها کاهش وقیمت ها دربازار کنترل شود تاحدود بسیارزیادی درفرایندکنترل وریشه کنی قاچاق کمک خواهدکرد.
علیرضایی بیان داشت: همه دستگاههای مسئول باید درزمینه مبارزه وکنترل ریشه ای قاچاق اهتمام جدی داشته وتکالیف و وظایف  خود را به موقع وبدرستی انجام دهند. 
فرماندارآوج تأکیدکرد:اقدامات پیشگیرانه دستگاهها ونهادهای مسئول درشهرستان اعم از نیروی انتظامی، سازمان جهاد کشاورزی، شرکت توزیع فرآورده های نفتی وبویژه اطلاع رسانی وآگاهسازی مردم روستا توسط دهیاران نیز راهکاری اثربخش درزمینه کنترل قاچاق سوخت ویا کالاهای دیگر  درشهرستان است.
علیرضایی تصریح کرد: گندم و دام بعنوان دو محصول استراتژیک وحیاتی درسطح کشورچون دراختیار خود مردم هستند کنترلشان خیلی به سهولت صورت نمی گیرد وباید دراین زمینه با کار فرهنگی واغنا وجلب اعتماد مردم به این کار اقدام شود ولی توزیع منابع سوختی  کاملا در یداختیار دولت است  وعدم ساماندهی واهمال و کوتاهی در زمینه قاچاق این محصول از هیچ کسی ونهاد ودستگاهی پذیرفته نیست.
فرماندارآوج گفت: جهادکشاورزی وشرکت نفت نشستی را با همکاری دهیاران وشوراهای بخش درمرکزدهستانها با تراکتورداران شهرستان دربحث پلاک گذاری داشته باشند ونسبت به حساسیت موضوع آگاهسازی واطلاع رسانی لازم را داشته باشند.