رفتن به محتوای اصلی

شما اینجا هستید

نقش سازمانهای مردم نهاد در توسعه فرهنگ جامعه غیرقابل انکاراست


علی اکبرسلیمانی،فرماندارآوج، کمیته اجتماعی،فرهنگی، بیدخام
24 دى, 1397 - 14:30 -- روابط عمومی فرم...
فرماندارآوج :

نقش سازمانهای مردم نهاد در توسعه فرهنگ جامعه غیرقابل انکاراست

فرماندارآوج گفت: نقش سازمانهای مردم نهاد درکنترل آسیبهای اجتماعی،مهارت آموزی واقدامات پیشگیرانه درراستای اعتلا وتوسعه فرهنگ جامعه غیرقابل انکاراست.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری آوج

"علی اکبرسلیمانی" فرماندارشهرستان آوج درجلسه کمیته اجتماعی وفرهنگی شهرستان طی سخنانی اظهارداشت: مناسبات اجتماعی، کرداروگفتار هرانسانی در گستره فرهنگ تعریف میشود وضرورت فرهنگ متعالی، تقویت ارزشها،باورها ورعایت اخلاق انسانی درجامعه است.
وی افزود: همه ما خواهان جامعه سالم و عاری از بی بندوباری هستیم ومعتقدیم که برای تحقق این مهم ،اطاعت و پیروی از سیره ائمه  معصومین(ع) تنها راه نجات جامعه ما خواهد بود و اگر از این راه فاصله بگیریم دچار خسران و زیان خواهیم شد.
سلیمانی بیان داشت: فرهنگ نه درزبان بلکه درعمل باید درجامعه خود را بروز وظهور دهدودراین زمینه نباید فقط از  نهادهای فرهنگی انتظار کار واقدام داشت بلکه  خردجمعی وعزم ملی در این زمینه از اقدامات راهگشاست.
ایشان عنوان کرد: نقش سازمانهای مردم نهاد درکنترل آسیبهای اجتماعی،مهارت آموزی واقدامات پیشگیرانه درراستای اعتلا وتوسعه فرهنگ جامعه غیرقابل انکاراست.
فرماندارکمبود اعتبارات وبودجه های اختصاصی در حوزه فرهنگ را یکی از عوامل غیرقابل اجرا نمودن برنامه های فرهنگی عنوان وافزود: اگر به آن اندازه ومعیاری که ما دغدغه  فرهنگ را داریم در این حوزه سرمایه گذاری میکردیم به نتایج بهتری دست پیدا میکردیم ولی با این حال مشکلات فرهنگی  فقط با منابع مالی قابل رفع شدن نیست.
فرماندارآوج تصریح کرد:خوشبختانه امید به زندگی درشهرستان آوج بالاست واین به برکت خدمات مطلوب چهل ساله نظام واقدامات امیدبخش دولت تدبیروامید درطی چندسال گذشته است.
ایشان یادآورشد:گرایش به ورزش وتفریحات سالم در ایجادنشاط و مصون ساختن زندگی مردم از آسیبهای اجتماعی بسیارمؤثراست  ولی متأسفانه دراین شهرستان شاهد فقر فضاهای ورزشی واماکن تفریحی هستیم.
 سلیمانی در زمینه مقابله با آسیبهای اجتماعی اقدامات پیشگیرانه را مهمتر از درمان دانست وافزود در این رابطه بایدآموزش را از تربیت فرزندان در بطن خانواده ها شروع کرد وبا رشد وبلوغ فکری فرزند از عنفوان کودکی با تفکرات سالم ، جامعه را میتوان درآینده در برابر بسیاری از تهاجمات فرهنگی وآسیبهای اجتماعی مصون ساخت.
فرماندارآوج تأکید کرد: هرطرح وبرنامه ای در راستای تعالی وشکوفایی کشور باید یک پیوست فرهنگی قابل اعتنا داشته باشد وباتوجه به محدودیت منابع شهرستانی نیازبه اختصاص اعتبارات استانی وملی دراین زمینه است.
درادامه بیدخام مدیرکل دفتراجتماعی وفرهنگی استانداری طی سخنانی بیان داشت: مقوله فرهنگ اهمیت بسیاری درجامعه اسلامی دارد و مقام معظم رهبری مکرراً دربیانات خود به اهمیت آن اشاراتی داشته اند.
ایشان افزود:درآستانه چهل سالگی انقلاب نشاط اجتماعی از الزامات جامعه واز دغدغه های مقام معظم رهبری است که بایدنسبت به ایجاد نشاط وامید بخشی به جامعه اهتمام جدی داشته باشیم.
بیدخام اظهارداشت:کنترل آسیبهای اجتماعی به عزم عمومی وجدی نیازدارد وداشتن دغدغه دینی،شرعی وملی ومیهنی دراین راستا رمز موفقیت جامعه ماست.
ایشان تصریح کرد: رها کردن موضوعات اجتماعی درادامه منجربه بروز مسائل امنیتی وسیاسی حاد خواهد شد ودراین راستا بایداقدامات پیشگیرانه وآسیب شناسی جدی از موضوعات اجتماعی صورت گیرد.
بیدخام تأکیدکرد: 70% جمعیت روستایی و ظرفیتهای عظیم گردشگری ومعادن وباغات شهرستان آوج درتقویت فرهنگ ومناسبات اجتماعی  شهرستان بسیار مؤثر وکارگشاست.
ایشان بر فعال سازی سازمانهای مردم نهاد درشهرستان تأکید وافزود:با حمایت بخشداران و دستگاههای اجرایی برای پیشبرد امور مربوط به این سازمانها از مدارس واماکن بلا استفاده در روستاهاباید استفاده شود.
مدیرکل دفتراجتماعی وفرهنگی استانداری همچنین تأکیدکرد: کمیته امداد امام(ره) وبهزیستی در جهت حمایت از اقشارآسیب پذیرجامعه اهتمام جدی درمهارت آموزی و ایجاد اشتغال خانگی جامعه هدف خود داشته باشند.
ایشان درپایان بر ساماندهی سکونت گاههای غیررسمی ورفع حاشیه نشینی در برخی مناطق استان درجهت کاهش آسیبهای اجتماعی تأکیدکرد.