رفتن به محتوای اصلی

شما اینجا هستید

جاذبه های گردشگری بکر،ظرفیتی مناسب برای توسعه پایداراین شهرستان است


علی اکبرسلیمانی،فرماندارآوج،بازدید،غار،قلعه کرد
20 شهريور, 1397 - 11:15 -- روابط عمومی فرم...
فرماندارآوج:

جاذبه های گردشگری بکر،ظرفیتی مناسب برای توسعه پایداراین شهرستان است

فرماندارآوج گفت: شهرستان آوج بادارابودن بیش از 300 اثرتاریخی وجادبه گردشگری بکر،از بسترلازم برای توسعه پایداروهمه جانبه برخورداراست.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری آوج

"علی اکبرسلیمانی" فرماندارشهرستان آوج دربازدیدازغارقلعه کرداظهارداشت:یکی ازشاخصهای مهم توسعه وشکوفایی هر منطقه مزیتهای طبیعی وجادبه های گردشگری است که بحمدالله شهرستان آوج ازاین مزیت وموهبت خدادادی برخورداراست.
وی افزود: صنعت گردشگری نقش مهم وبارزی درپویایی فعالیتهای اقتصادی داردوباید با بسترسازی مناسب وفراهم نمودن زیرساختهای لازم زمینه توسعه وپویایی این صنعت وکاهش نرخ بیکاری را بیش ازگذشته درشهرستان ایجادکنیم.
ایشان بیان داشت: یکی ازبکرترین جاذبه های گردشگری شهرستان غارقلعه کرداست که کار کاوش دیرینه شناسی این غار توسط کارشناسان میراث فرهنگی وگردشگری آغازشده ودرآیندهای نزدیک به پربازدیدترین جادبه های گردشگری کشورتبدیل خواهدشد.
سلیمانی همچنین شهرستان آوج را داری300 جادبه طبیعی وگردشگری وآثارتاریخی عنوان وبرلزوم تأمین زیرساختها و توجه ونگاه ویژه مسئولین کشوری واستانی برای شناساندن این ظرفیتها به گردشگران داخلی وخارجی تأکیدکرد.
گفتنی است فرماندارآوج بهمراه مدیرکل میراث فرهنگی استان وبخشدارمرکزی آوج ازروند کاوش این غار بازدید کردند.
 غارقلعه کرد یکی ازجاذبه های گردشگری شهرستان آوج است که درنزدیکی روستای قلعه کرد ازتوابع بخش مرکزی واقع گردیده است.