رفتن به محتوای اصلی

شما اینجا هستید

سرپرست مشاور جوانان شهرستات تاکستان منصوب شد .


25 خرداد, 1397 - 03:07 -- روابط عمومی فرم...
طی حکمی از سوی فرماندار

سرپرست مشاور جوانان شهرستات تاکستان منصوب شد .

،"سیاوش طاهرخانی "فرماندار شهرستان تاکستان طی حکمی "دکتر محسن صادقی "را به سمت مشاور فرماندار در امور جوانان منصوب کرد .

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان تاکستان ،

"سیاوش طاهرخانی "فرماندار شهرستان تاکستان طی حکمی "دکتر محسن صادقی "را به سمت مشاور فرماندار در امور جوانان منصوب کرد .

درمتن این حکم آمده است